برای روز آمدنم

 

      

    خواستم شعری بگویم  خطی بنویسم برای روز آمدنم.                                                                                                                                                                                                                                دیدم آدمی که نمیداندکی وچگونه میرود                                                                                                                                                       نابهنگام وبی صدا ،درسکوت.                                                                                                                                                                                                      بگذار آمدنش هم مثل رفتنش باشد.        

                                                                                  بی هیاهو در سکوت             

/ 0 نظر / 10 بازدید