کوچ

 

 

         میدانم آسمان غبار گرفته شهرم 

                                                           تماشایی نیست 

                                          آی پرستوهایی که رفتن را بهانه می کنید 

                                                                                                              به کوچ

/ 1 نظر / 11 بازدید
نگار

سلام مثله همیشه زیبا بود....همیشه دنبال رد پاتم هستم.بیشتر بنویس واسمون یار دبیرستانی